เทศบาลนครขอนแก่น

3/3 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เสาหลักเมือง

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

เสาหลักเมืองขอนแก่น (จำลอง)

เสาหลักเมืองขอนแก่น (จำลอง)

เสาหลักเมืองขอนแก่น

เสาหลักเมืองขอนแก่น

เสาหลักเมืองขอนแก่น

เสาหลักเมืองขอนแก่น

สดุดีศาลหลักเมืองขอนแก่น

(โคลงสอง)
          ศรี ศรี เสาวภาพแพร้ว                    คือ มิ่งมณฑปแก้ว
ปู่เจ้าจอมเมือง                                       แลนา
          เรืองเรืองรัศมิ์จำรัสหล้า                  ดั่งพิมานมิ่งฟ้า
เลิศล้ำลอยโพยม                                   มานา
          แลประโลมโลกแล้ว                      ทิพย์พิมานเมืองแก้ว
ปู่เจ้าสถิตทรง                                        แลนา
          ถ้วนทุกองค์เทพไท้                       มาประทานพระเดชให้
ปู่เจ้าจอมนคร                                        แลนา
          คุ้มขอนแก่นเมืองแก้ว                    รุ่งเรืองเลอเลิศแล้ว
แหล่งหล้าแดนอีสาน                               แลนา
          ดลบันดาลเดชแผ้ว                       ดัลเภทภัยให้แคล้ว
บ่ข้องเคืองเข็ญ                                     แลนา
          ร่มเย็นบุญปู่เจ้า                            แผ่เดชปกเกศเกล้า
อยู่คุ้มครองเมือง                                    แลนา
          รุ่งเรืองเลอเลิศแล้ว                       ขอนแก่นคือแก่นแก้ว
แก่นไท้ แก่นธรรม                                   แลนา
          ด้วยเดชอำนาจกล้า                       เจ้าหลักเมืองหลักกล้า
เลิศล้ำฤทธี                                           แลนา
          เป็นศรีบึงศรีบ้าน                          เทพสถิตอยู่ล้าน
อยู่ล้อมอารักขา                                     แลนา
          ชนบูชาปู่เจ้า                               อยู่ปกเกศปกเกล้า
อยู่คุ้มครองนคร                                     แลนา
          ประสิทธิพรประเสริฐให้                  ชาวขอนแก่นจงได้
สุขยิ่งยืนนาน                                        แลนา
          อีกบันดาลพระเดชให้                    ภูมิพลกษัตริย์ไท้
เลิศด้วยพระบารมี                                  แลนา
          ทรงเป็นศรีกษัตริย์แก้ว                  ผ่องพระคุณเพริศแพร้ว
กว่าล้านมณีฉาย                                   แลนา
          ถวายบังคมธิราชไท้                     ศาลเจ้าพ่อถวายไว้
แด่เบื้่องบาทยุคล                                  แลนา
          ขอกุศลบันดลให้                         ถ้วนแผ่นดินจงได้
สุขซึ้งเกษมศานต์                                 นิรันดร์เทอญ ฯ  

คณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น
(นายทวีผล  หาญประเสริฐ : ร้อยกรอง)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: