เทศบาลนครขอนแก่น

3/3 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

    Advertisements
  • หมวดหมู่

  • คลังเก็บ

เทศบาลนครขอนแก่นรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

Book Bike ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
คว้ารางวัลดีเด่น…..การให้บริการระดับประเทศ
อีกหนึ่งความสำเร็จของการสร้างสังคมรักการอ่าน

ใครจะคิดว่ารถขายไอศกรีมจะดัดแปลงมาเป็นรถนิทานเคลื่อนที่ได้ สามาถวิ่งไปได้ทุกที่ ทุกชุมชน เพื่อมาจอดรอเด็กๆให้ได้มานั่งจับกลุ่มอ่านนิทานด้วยกันอย่างสนุกสนาน เป็นอีกหนึ่งของบรรยายกาศในช่วงเย็นซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ขยายพื้นที่ของห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนไปแล้ว 28 ชุมชนจาก 88 ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยสังคมรักการอ่านอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์

นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการขับเคลื่อนสังคมรักอ่านให้ขยายผลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเด็ก-เยาวชนที่ขาดโอกาสในการเดินทางมาอ่านหนังสือดีๆ ที่มีราคาค่อนข้างแพง ตามห้องสุมดต่างๆ ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของโครงการ Book Bike ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน เป็นการนำหนังสือดี มีคุณภาพ และมีกิจกรรมการอ่านเพื่อเข้าถึงเด็กๆในชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ของการพัฒนาและเรียนรู้โครงการBook Bike จนทำให้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลดีเด่น ด้านนวัตกรรมการให้บริการ “ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งความรู้สู่ชุมชน” (Book Bike ) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีนายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เทศบาลนครขอนแก่นได้คว้ามาเป็นปีที่ 2 ปีแล้ว โดยในปี 2551 ได้รับราวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ สำหรับกระบวนงานโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวขอนแก่น และเป็นอีกหนึ่งของกำลังใจให้แก่คนทำงาน

นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ว่า Book Bike ได้เกิดจากหลักคิดและการเข้าถึงการให้บริการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.การดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ เนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ มีชุมชนในพื้นที่ 88 ชุมชน การให้บริการเดิมอาจไม่ทั่วถึง คณะผู้บริหารจึงมีนโยบายเชิงรุกในการนำหนังสือที่ดี มีคุณภาพให้ถึงมือเด็กๆภายในชุมชน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งเทศบาลจะนำหนังสือใส่รถพ่วงข้างไปบริการให้แก่เด็กๆในชุมชนถึงที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำไปกับรถ Book Bike ทำหน้าที่อ่านหนังสือให้ฟังและมีกิจกรรมสร้างสรรค์ไปมอบให้แก่เด็กๆทุกวัน

2.การให้ความสำคัญกับประชาชนและการให้บริการ ในปัจจุบันรถ Book Bike มี จำนวน 2 คัน กว่ารถจะวนมาให้บริการในครั้งต่อไปก็ทิ้งระยะเวลาหลายวัน ทำให้เด็กห่างจากหนังสือ จึงมีแนวคิดในการสร้างมุมหนังสือในชุมชน ( Mini Library ) เพื่อให้เด็กได้มีหนังสือไว้อ่านรอขณะที่รถ Book Bike ไปให้บริการที่ชุมชนอื่น ซึ่งได้จัดชั้นหนังสือไว้บริการที่ศาลาชุมชน หรือบ้านของผู้นำชุมชน หรือชุมชนที่มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมที่จะให้บริการสิ่งเหล่านี้

3.การอำนวยความสะดวก เป็นการให้ความรู้และอบรมผู้นำชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Library กว่า 13 ชุมชน ซึ่งมีชุมชนอาสาที่จะดูแลและให้บริการเรื่องการส่งเสริมอ่านด้วยความสมัครใจมาเป็นพี่เลี้ยงดูแล

สำหรับในหนึ่งปีที่ผ่านมามีเด็ก เข้าใช้บริการยังรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (Book Bike ) จำนวน 2,407 คน จาก 18 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีฐาน 1 ,มิตรภาพ ,หนองแวงตราชู 4 ,โนนหนองวัด 2 ,เทพารักษ์ 5 ,โนนชัย 1 , หนองแวงตราชู , ศรีจันทร์ ,โนนทัน 6 , โนนทัน 8 ,คุ้มวัดกลาง ,หลังสนามกีฬา 2 ,เหล่านาดี 12 ,โนนหนองวัด 1 ,โนนหนองวัด 3 โนนชัย 3 ,แก่นนคร และสามเหลี่ยม 5 คิดเป็น 32 เปอร์เซ็นจากพื้นที่ 88 ชุมชน และมีเด็กเข้าร่วมอบรมโครงการห้องสมุดย่อย (Mini Library) ทั้งหมด 4 รุ่น จำนวน 56 ชุมชน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม462 คน ดังนั้นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้ตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อการวางรากฐานที่มั่นคงไปสู่การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

***********************************

เบ็ญจวรรณ์ /ข่าว /เรียบเรียง
จรินทร์ญา / ตรวจ


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายพีระพล พัฒนพีระเดช

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับมอบรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ การให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ   

วันนี้ (15 ธ.ค.) เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย กรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และผู้แทนของส่วนราชการ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง    

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่นภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ภาพในงานรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: