เทศบาลนครขอนแก่น

3/3 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

    Advertisements
  • หมวดหมู่

  • คลังเก็บ

คำปรารภผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

คำปรารถของ นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นับตั้งแต่ที่ผมได้ยินมาว่า ประชาชนชาวขอนแก่นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันปรับปรุงศาลหลักเมืองขอนแก่น ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวขอนแก่นนั้นนับเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่เพียงแต่จะเป็นการทำนุบำรุงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นอันหนึึ่งอันเดียวกันของชาวขอนแก่นประกอบกับในปี ๒๕๕๐ นี้ เป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ โดยเมื่อนับแล้วถือได้ว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอีกด้วย

ผมต้องขอขอบคุณเทศบาลนครขอนแก่น ที่ช่วยเป็นเ้จ้าภาพหลักเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการรวมตัวของชาวขอนแก่นในการทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศชาติ และให้กับในหลวงของเรา ขอขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจรวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

นายปานชัย บวรรัตนปราน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: