เทศบาลนครขอนแก่น

3/3 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

คำปรารถของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
“ผมรู้สึกได้ถึง….บารมีของศาลหลักเมืองขอนแก่น ซึ่งได้ดลบันดาลให้ผมและคณะผู้บริหารเทศบาลรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นทุึกคนที่ดำเนินการตั้งแต่คิดที่จะก่อสร้าง ออกแบบการสร้างรวมไปถึงการสร้างจนสำเร็จลุล่วง ในการบูรณะศาลหลักเมือง มูลค่า ๓๕ ล้านบาท ศาลสักการะ จำนวน ๖ ล้านบาท ยอดฉัตรทองคำน้ำหนัก ๙ กิโลกรับ มูลค่า ๘ ล้านบาท” นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองนครขอนแก่นตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง ถนนศรีจันทร์ มีงบประมาณกว่า ๗ ล้านบาท รวมถึงเสาไฟสีโห จำนวน ๘๐ ต้น รวมวงเงินกว่า ๕๐ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเพียง ๑๐ ล้านบาท ส่วนอีก ๔๐ กว่าล้านบาทเทศบาลได้รับเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชน คหบดี ผู้มีจิตศรัทธาด้วยกันทั้งสิ้น ผมอยากยจะกล่าว ณ ที่นี้ว่า เหมือนแรงดลใจโดยไม่ได้ร้องขอ วันหนึ่ง ดร.วิญญู คุวานันท์ ประธานบริษัทโค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จำกัด ขึ้นมาหาผมที่เทศบาล เพื่อถามว่าศาลหลักเมืองใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่ แล้วท่านก็ปวารณาตัว ร่วมบริจาคเงิน ๑๐ ล้านบาท โดยที่เทศบาลไม่ได้ร้องขอ และเหมือนศาลหลักเมืองของแก่นดลใจ ในช่วงทำพิธีการครั้นเมื่อบอกกล่าวศาลหลักเมืองว่าจะทำการรื้ออาคารศาลเก่าเพื่อทำการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองหลังใหม่ โดยท่าน ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมบริจาคเงินอีก ๑๒ ล้านบาท ซึ่งขณะนั้นรวมเป็นเงิน จำนวน ๓๒ ล้านบาท ทำให้ไม่มีความกังวลเรื่องงบประมาณอีกต่อไป และหลังจากนั้นได้มีผู้คนซึ่งมีจิตศรัทธาต่อศาลหลักเมืองจากประชาชนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงก็หลั่งไหลเข้ามาร่วมทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้่งนี้อย่างไม่ขาดสาย ส่งผลทำให้การก่อสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่นไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังไม่รวมงบประมาณในการก่อสร้างสายเคเบิ้ลลงใต้ดินจำนวนกว่า ๔๐ ล้านบาท มีระยะทาง ๗๐๐ เมตร บริเวณพื้นที่เฉพาะตั้งแต่ถนนมิตรภาพจนถึงบริเวณศาลหลักเมือง โดยเทศบาลมีงบประมาณ ๑๙ ล้านบาท 

นอกนั้นเป็นงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกลุ่มสื่อสารที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงครั้งนี้ สำหรับสวนสาธารณะประตูเมืองเราใช้งบประมาณสร้างจำนวน ๒๒ ล้านบาท บนพื้นที่ ๒๒ ไร่ จากเดิมเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเคยมีโครงการที่จะก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นรายได้ให้กับกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณบญยรงค์ นิลวงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านเป็นผู้จุดประกายผลักดันที่ดิน ๒๒ ไร่ ให้อยู่ในการดูแลของเทศบาลเพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะประตูเมือง จากนั้นเมื่อปี ๒๕๔๙ เทศบาลทำการปรับปรุงจากประตูเมืองเก่าเป็นประตูเมืองใหม่ โดยงบประมาณ ๑๖ ล้านบาท ซึ่งมียอดพระธาตุขามแก่นจำลองของประตูเมืองมีความสูง ๒๗ เมตร เป็นทองคำที่ยิงเข้าไปในวัสดุโลหะที่เรียกว่าไทเทเนียม ซึ่งส่องสว่าง วาววับ เป็นที่ประทับใจของชาวเมืองขอนแก่น อีกทั้งตลอดทางเข้าบริเวณประตูเมืองได้ประดับเสาไฟฟ้าสีโห ซึ่งเป็นสัตว์ในวรรณกรรมพื้นบ้านของลุ่มแม่น้ำโขง เป็นสัญลักษณ์ของผู้เสียสละ ผู้ซื่อสัีตว์ ผู้มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง ตามวรรณกรรมเรื่องสังข์สินไซ มาเป็นตัวแทนของเสาไฟที่ีอยู่บริเวณรอบศาลหลักเมือง จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ ต้น
          การก่อสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น เทศบาลใช้เวลา ๔ ปีเศษ เริ่มตั้งแต่กระบวนการในสภาเมืองซึ่งเทศบาลสร้างความตระหนักให้คนเมืองขอนแก่นเกิดความรู้สึกว่าควรจะปรับปรุงศาลหลักเมืองหลังเดิมหรือไม่ จนกระทั่งถึงกระบวนการสร้างการยอมรับให้เกิดความรู้สึกหากจะก่อสร้างใหม่ควรจะก่อสร้างด้วยแบบใด โดยเข้าสู่เวทีสภาเมืองมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๘ ครั้ง ซึ่งเป็นการปรึกษาหารือ พร้อมทั้่งรับฟังความคิดเห็นในการตัดสินใจในแต่ละกระบวนการเพื่อบรรลุการตัดสินใจของประชาชนว่ามีความต้องการแบบใด และสิ่งสำคัญที่สุดต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายศาลหลักเมืองไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้หาแนวทางการปรับระบบจราจรบริเวณศาลหลักเมือง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น จนถึงกระบวนการสุดท้ายคือ มีการอนุมัติเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้าง ส่วนเรื่องของงบประมาณเป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีรับผิดชอบหางบประมาณให้ได้มาซึ่งการก่อสร้างจากนั้นเป็นกระบวนการประกวดราคาตามระบบของราชการ ตั้งแต่ระบบการออกแบบจนถึงการก่อสร้าง แบบของทางราชการขาดความละเอียดอาจเนื่องด้วยขาดประสบการณ์ในการออกแบบงานศิลปะชั้นสูง อีกทั้งมีรายการตกหล่นอีกมาก โชคดีเหมือนมีบารมีศาลหลักเมืองดลใจให้ผู้มีฝีมือคือ อาจารย์อดิเรก ณรงค์ใย ท่านเป็นช่างฝีมือที่มีผลงานที่วัดชื่อดังหลายแห่งในประเทศไทยมาเสนอตัวอยากเป็นช่างสถาปัตย์คุมงานสร้างศาลหลักเมืองโดยมาขอทำงานกับคุณสุรสิทธิ์ เพิ่มสินทวี (เฮียตี๋น้อย) ซึ่งเป็นคหบดีคนของแก่นโดยกำเนิด ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง แต่ไม่มีประสบการณ์ในการสร้างศาลหลักเมืองเลย แน่นอนที่สุดเมื่อผู้มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นคหบดีผู้มีทุนมาผสมผสานร่วมมือกับผู้มีฝีมือในงานสถาปัตย์ชั้นสูง ฉะนั้น ณ วันนี้ทุกคนคงเห็นถึงความวิจิตรอันงดงาม สวยงาม อีกทั้งมีการเพิ่มแบบ ปรับปรุงแบบให้เกิดความสวยงาม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด ดังนั้นทุกคนจะเห็นเทวดา หน้าบัน หางหงส์ ช่อฟ้า ใบระกา ที่งดงามราวกับสรวงสวรรค์ และประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของปี ๒๕๕๐ จะจารึกการก่อสร้างศาลหลักเมืองเป็นที่ภาคภูมิใจของประชาชนชาวขอนแก่น
          เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เมื่อการก่อสร้างศาลหลักเมืองแล้วเสร็จสิ่งที่จะละเลยมิได้ คือ กระบวนการทำพิธีเปิดงานสมโภชและเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองขอนแก่น ซึ่งชาวขอนแก่นมีกิจกรรมมากมาย อีกทั้งยังมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำโรงทาน เพื่อบริจาคเป็นกุศลแก่ประชาชนทุกวัน มีมูลค่ามากกว่า ๖ ล้านบาท ตลอดเดือนธันวาคม นอกจากนี้งานสมโภชศาลหลักเมือง เทศบาลร่วมกับประัชาชนเริ่มแรกตั้งแต่จัดหาวัตถุมงคลทำพิธีพุทธาและเทวาภิเษก ๓ ครั้งใหญ่ ที่วัดเจติยภูมิ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ และศาลหลักเมือง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ องค์ จัดระบบแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงานฟรีให้ทั่วถึงเป็นธรรม สิ่งที่จะขาดเสียมิได้ คือ การประกอบพิธีกรรมต่างๆจะไม่มีความเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์แบบ หากไม่กล่าวถึงความสามารถของ คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้สร้างสีสัน ผู้จัดการระบบงานสมโภชให้ทุกๆงาน มีความอลังการยิ่งใหญ่ สง่างาม สมสง่าราศีและเป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวขอนแก่น ผมขอชื่นชม และขอขอบคุณในความตั้งใจจริง อีกทั้งยอมรับในความรับผิดชอบของ รองธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ มา ณ โอกาสนี้
          ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นทุกท่านที่ร่วมใจตั้งแต่ชุมชนที่ร่วมบริจาคกันคนละสิบบาท ยี่สิบบาทจึงถึง พ่อค้า คหบดี คุณบุญยรงค์ นิลวงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, คุณเจตน์ ธรวัฒน์ อดีตผู้่ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, คุณปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนปัจจุับัน สมาชิกสภาเทศบาลรวมถึงพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นทุกคน ทุกตำแหน่ง ที่ทำงานหนัก โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยส่วนตน ซึ่งมีส่วนร่วมแรงสนับสนุนจนทำให้พวกเราได้พัฒนาผังเมืองเฉพาะบริเวณศาลหลักเมืองให้สวยงาม สมสง่าราศี จนเป็นจุดรวมใจที่สุดของความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่นตลอดไป
       

  
นายพีระพล พัฒนพีระเดช
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

บทความจาก หนังสือที่ระลึก งานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวฯ ๘๐ พรรษา
๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: