เทศบาลนครขอนแก่น

3/3 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

กำหนดการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553

Posted by uemkkmuni บน มกราคม 7, 2010

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2553   เทศบาลนครขอนแก่น
วันเสาร์ที่  9  มกราคม  2553  เวลา  08.30 น.
ณ  บริเวณเวทีด้านหน้าสวนสาธารณะ 200 ปี   บึงแก่นนคร   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น
 *********************
เวลา  08.30  น.   –  นักเรียน  นักศึกษา  เด็กและเยาวชน  พร้อมกันที่เวทีด้านหน้าโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
เวลา  08.35  น.   –  การแสดงบนเวทีจากนักเรียนสังกัดเทศบาลและนอกสังกัด
เวลา  08.45  น.   –  คณะกรรมการ  ผู้มีเกียรติรอรับประธานในพิธี
เวลา  09.00  น.   –  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดงาน เดินทางมาถึง
–  เพลงมหาฤกษ์
–  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  กล่าวรายงานการจัดงาน
–  ประธานในพิธีอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี และกล่าวเปิดงาน
–   ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น  อ่านวรธัมโมวาทของสมเด็จพระสังฆราชฯ
–  ประธานในพิธี/ผู้มีเกียรติ  ร่วมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
–  ประธานในพิธีชมการแสดง  พบปะเด็กตามอัธยาศัย  เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของ
   หน่วยงานต่าง ๆ  และเดินทางกลับ
–  การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล/หน่วยงาน/สถานศึกษาต่าง ๆ
  และการมองรางวัล
เวลา  12.00  น.  –  ปิดงาน
 

Advertisements

Posted in บทความทั่วไป, Uncategorized | Leave a Comment »

ประกาศ/ระเบียบ

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 28, 2009

ระเบียบค่ารักษาพยาบาล 
     – ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรค.pdf
     – ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวเทียม.pdf
     – สวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล.pdfระเบียบเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน
     – แนวทางเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนฯ.pdf
     – สวัสดิการการศึกษาบุตร.pdf
     – หนังสือเวียน.pdf

ค่าเดินทางไปราชการ
     – การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น.pdf
     – คชจ.เดินทางไปราชการ _ฉบับที่ 6_.pdf
     – คชจ.เดินทางไปราชการ _ฉบับที่ 6_ เพิ่มเติม.pdf
     – ค่ารับรองชาวต่างประเทศ.pdf
     – เทียบตำแหน่งเบิก คชจ.เดินทางไปราชการ.pdf
     – เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักเดินทางไปราชการ.pdf
     – หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด.pdf
ระเบียบอื่นๆ
     – การใช้และรักษารถยนต์ของ  อปท..pdf
     – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน.pdf
     – คชจ.ฝึกอบรมของ  อปท.pdf
     – ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.pdf

Posted in บทความทั่วไป | Leave a Comment »

KhonKaen CountDown 2010

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 25, 2009

นครขอนแก่น จับมือ 5 กลุ่มพันธมิตร เนรมิตถนนในคืนข้ามปี เฉลิมฉลองเคาท์ดาวน์นับเวลาถอยเข้าสู่ปีใหม่

          ณ วินาทีสำคัญในคืนข้ามปี กับภาพบรรยากาศของความสุขและรอยยิ้มของชาวจังหวัดขอนแก่นที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ในการเฉลิมฉลอง “ นครขอนแก่นข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่หรือ Khon Kaen Count Down 2010 ” เพื่อผลักดันให้เกิดกระแสแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก้าวสู่ความเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสาน ด้วยความร่วมแรงของสองอปท. ใหญ่ คือ เทศบาลนครขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับหน่วยงานภาคเอกชน รวมพลังขับเคลื่อนอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอีสานตลอดทั้งเป็นการสร้างสำนึกรักท้องถิ่นให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ 

          นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสานนั้นถูกผลักดันจากหลายด้าน  ทั้งด้านการค้า การลงทุน  การศึกษา รวมถึงการคมนาคมขนส่ง ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขอนแก่น จึงควรจะมีกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นก็ได้สร้างสรรค์งานระดับชาติจนเป็นที่ยอมรับมาแล้ว เช่น งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว เป็นต้น และสำหรับงาน นครขอนแก่นเฉลิมฉลองข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่ 2553 หรือ Khon Kaen Count Down 2010 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณประตูเมืองขอนแก่น ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดขอนแก่น เป็นงานที่เต็มไปด้วยสีสัน สาระ บันเทิงและความเป็นสิริมงคล ซึ่งเกิดจากการจับมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำโดย เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด และบริษัทพิกเซลวัน โปรดักชั่น จำกัด ร่วมสร้างสรรค์งาน เพื่อมอบเป็นของขวัญให้พี่น้องชาวอีสานและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศให้ได้รับประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและควรค่าแห่งการจดจำกับการนับถอยหลังเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ซึ่งการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลาตั้งแต่ 18.00 -01.00 น. ณ บริเวณทางเข้าประตูเมืองขอนแก่น  ถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนศรีจันทร์ตัดกับมิตรภาพถึงรางรถไฟ ติดห้างเซ็นทรัลขอนแก่น) ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่าการรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลถือเป็นมงคลแก่ชีวิตในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ทุกคนจะมีแต่ความสุขตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ลอดซุ้มประตูเมืองขอนแก่นอันมีองค์พระพุทธพระลับจำลองพระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นประดิษฐานอยู่บนประตูเมือง ซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นสถานที่รับ – ส่งเหล่าทหารหาญออกรบเพื่อนำมาซึ่งชัยนะ แต่ปัจจุบันใช้เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนยังจังหวัดขอนแก่น ดังนั้นการร่วมงาน  “เฉลิมฉลองนครขอนแก่นข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่ ในครั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ จังหวัดขอนแก่นจึงมีแต่ความโชคดี-ความเป็นมงคลตลอดปีกับ “ถนนข้ามปีสู่ทศวรรษใหม่” กับการทุ่มเงินกว่า 7ล้านบาท เนรมิตรถนนเส้นประตูเมืองขอนแก่น ความยาวกว่า 400 เมตรให้เป็นถนนแห่งการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ ประดับประดาด้วยไฟตกแต่งสร้อยระย้านับหมื่นดวง สุดอลังการธารน้ำพุดนตรีเจ็ดสีที่ทะยานพุ่งสูงกว่า 9 เมตร ประกอบการแสดงสดของวงดนตรีออเครสตร้า ดีกรีแชมป์โยธวาทิตประเทศไทยจากโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งแรกของเมืองไทย กับการจัดดอกไม้ ให้เป็นผืนพรมยักษ์ FLOWER CARPET ที่ใช้ดอกไม้กว่า 60,000  ต้น ร่วมนับถอยหลังกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเพลย์กราวน์ รวมพลคนเอเอฟ จีน ตี๋ พะแพง ซุปแปอร์สตาร์ แอล โอ จีนจากประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สุดยอดไฮไลท์เค้านท์ดาวน์ซีนกับ แสงสี เสียง เทคนิคไพโรเอ็ฟเฟ็คจากอเมริกา ที่จะสร้างภาพประทับใจบนประตูเมืองขอนแก่นใต้แสงพลุจำนวน 983นัด มหามงคลแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ กับการลอดประตูเมืองในคืนข้ามปี พร้อมรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์และในวันที่ 1 มกราคม 2553 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ต้อนรับสิ่งที่ดีงามของเช้าวันขึ้นปีใหม่ เทศบาลนครขอนแก่นขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมดีดี ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น จำกัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด และบริษัทพิกเซลวัน โปรดักชั่น จำกัด และขอบคุณประชาชนชาวขอนแก่นทุกท่าน ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความรัก ความสามัคคี ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกันตลอดปี ซึ่งเราจะร่วมผลักดันงาน“เฉลิมฉลองนครขอนแก่นข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่ สู่การยอมรับในงานระดับประเทศต่อไป

เบ็ญจวรรณ์ /ข่าว /เรียบเรียง      
จรินทร์ญา / ตรวจ                                   

ผู้อนุมัติข่าว / (นายธวัชชัย  รื่นรมย์สิริ) รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น         


  

คำกล่าวถึงแนวคิดของการจัดงาน
นครขอนแก่นเฉลิมฉลองข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่  2553
โดย  นายพีระพล  พัฒนพีระเดช
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
งานแถลงข่าว : นครขอนแก่นเฉลิมฉลองข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่ 2553
24 ธันวาคม 2552 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

          ประตูเมืองขอนแก่นถูกสร้างขึ้นเพื่อความเป็นศรีสง่าแก่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นสถานที่รับ – ส่งเหล่าทหารหาญออกรบ ปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พุทธศักราช 2549 อันมีองค์พระพุทธพระลับจำลองพระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นประดิษฐานอยู่บนประตูเมือง เพื่อให้แขกผู้มาเยือนยังจังหวัดขอนแก่นได้รับสิ่งที่เป็นสิริมงคลเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น มีแต่ความโชคดีและความปลอดภัยเมื่อเดินทางกลับ จากความเชื่อที่ว่านี้ การที่เราปะพรมน้ำพระพุทธมนต์พร้อมกับการได้เดินลอดซุ้มประตูเมืองขอนแก่นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงถือเป็นการรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลถือเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ทุกคนจะมีแต่ความสุขตลอดปี ประกอบกับการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสานอย่างแท้จริง จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมดีดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในปีนี้เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและองค์กรเอกชนทุ่มงบประมาณกว่า 7 ล้านบาท จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นครขอนแก่นเฉลิมฉลองข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่ 2553 หรือ Khon Kaen Count Down 2010 ณ บริเวณประตูเมือง (ช่วงถนนศรีจันทร์ถึงรางรถไฟ ) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่ช่วงเวลา18.00–24.30 น. รวมระยะทาง 400 เมตร เนรมิตเป็นถนนข้ามปีสู่ทศวรรษใหม่ เพื่อให้พี่น้องชาวขอนแก่นและพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจแห่งแรกของภาคอีสาน ภายในงานจะถูกประดับประดาไปด้วยพรมดอกไม้กว่า 60,000 ต้น โคมไฟระย้านับแสนดวง ประติมากรรมสำหรับบันทึกภาพแห่งความทรงจำที่ดี น้ำพุดนตรีที่สูงกว่า 9 เมตรพร้อมประกอบการแสดงสดจากวงดนตรีออเครสตร้าเยาวชนดีกรีแชมป์ประเทศไทยจากโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจุดพลุสุดอลังการถึง 983 นัด พร้อมทั้งชมการแสดงจากกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย และร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการเดินลอดซุ้มประตูเมืองขอนแก่น พร้อมปะพรมน้ำพระพุทธมนต์จากเกจิอาจารย์ชื่อดังในคืนข้ามปี และในช่วงเช้าของวันที่1 มกราคม 2553 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ต้อนรับสิ่งที่ดีงามของเช้าวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณแห่งนี้ด้วย ท้ายนี้กระผมในนามของเทศบาลนครขอนแก่นขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมดีดี ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น จำกัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด และบริษัทพิกเซลวัน โปรดักชั่น จำกัด และขอบคุณประชาชนชาวขอนแก่นทุกท่าน ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความรัก ความสามัคคี ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกันตลอดปี ซึ่งความคาดหวังของการจัดงานครั้งนี้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เป็นที่ยอมรับของชาวไทยทั่วประเทศ แต่ความคาดหวังของเรา คือ การร่วมภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น และเป็นงานที่ประทับใจของพี่น้องชาวภาคอีสานที่เข้าชมงานครั้งนี้ กระผมหวังว่าทุกครั้งที่ย่างเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พี่น้องชาวอีสานทุกคนจะมาเยือนยังจังหวัดขอนแก่นของเราเพิ่มขึ้นทุกปี และร่วมผลักดันสู่การยอมรับในให้เป็นงานระดับประเทศต่อไป

 


 

 คำกล่าวถึงความพร้อมการจัดงาน
นครขอนแก่นเฉลิมฉลองข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่  2553
โดย  นายปราโมทย์  สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
งานแถลงข่าว : นครขอนแก่นเฉลิมฉลองข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่ 2553
24 ธันวาคม 2552 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

 
          เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสาน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การศึกษา รวมถึงการคมนาคมขนส่งอย่างแท้จริง จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในระดับชาติ ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขอนแก่น จึงควรจะมีกิจกรรมอีเว้นท์ที่ดี ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเองก็ได้สร้างสรรค์งานระดับชาติและเป็นที่ยอมรับมาแล้ว เช่น งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว เป็นต้น และสำหรับงาน นครขอนแก่นเฉลิมฉลองข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่ 2553 หรือ Khon Kaen Count Down 2010 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณประตูเมืองขอนแก่น ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดขอนแก่น เป็นงานที่เต็มไปด้วยสีสัน สาระ บันเทิงและความเป็นสิริมงคล โดยจังหวัดขอนแก่นพร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้การจัดงานครั้งนี้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของภาคอีสานและก้าวสู่งานระดับชาติต่อไป และเพื่อให้เกิดความพร้อมดังกล่าว จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เช่น การประสานความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครตำรวจ เทศกิจ ส่วนการรักษาพยาบาลและเหตุฉุกเฉินได้ประสานงานจากสถานพยาบาลต่างๆในการเข้ามาดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานกว่า 50,000 คน ในเบื้องต้นของการประมาณค่าใช้จ่ายคิดเป็นคนละ 1,000 บาท คิดเป็นเม็ดเงินสะพัดในจังหวัดขอนแก่นเพียง 1 วัน เป็นเงินมูลค่ากว่าห้าสิบล้านบาท จากการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ในนามของจังหวัดขอนแก่นขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น จำกัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด และบริษัทพิกเซลวัน โปรดักชั่น จำกัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจัดงาน นครขอนแก่นเฉลิมฉลองข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่ 2553 หรือKhon Kaen Count Down 2010 อย่างยิ่งใหญ่ และความร่วมมือนี้จะเป็นส่วนขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสานที่สมบูรณ์แบบต่อไป……ขอบคุณครับ


KhonKaen CountDown 2010

ภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าวการจัดงาน CountDown2010 จังหวัดขอนแก่น  

   

  

  

  

   

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

เทศบาลนครขอนแก่นรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

Book Bike ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
คว้ารางวัลดีเด่น…..การให้บริการระดับประเทศ
อีกหนึ่งความสำเร็จของการสร้างสังคมรักการอ่าน

ใครจะคิดว่ารถขายไอศกรีมจะดัดแปลงมาเป็นรถนิทานเคลื่อนที่ได้ สามาถวิ่งไปได้ทุกที่ ทุกชุมชน เพื่อมาจอดรอเด็กๆให้ได้มานั่งจับกลุ่มอ่านนิทานด้วยกันอย่างสนุกสนาน เป็นอีกหนึ่งของบรรยายกาศในช่วงเย็นซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ขยายพื้นที่ของห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนไปแล้ว 28 ชุมชนจาก 88 ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยสังคมรักการอ่านอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์

นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการขับเคลื่อนสังคมรักอ่านให้ขยายผลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเด็ก-เยาวชนที่ขาดโอกาสในการเดินทางมาอ่านหนังสือดีๆ ที่มีราคาค่อนข้างแพง ตามห้องสุมดต่างๆ ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของโครงการ Book Bike ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน เป็นการนำหนังสือดี มีคุณภาพ และมีกิจกรรมการอ่านเพื่อเข้าถึงเด็กๆในชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ของการพัฒนาและเรียนรู้โครงการBook Bike จนทำให้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลดีเด่น ด้านนวัตกรรมการให้บริการ “ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งความรู้สู่ชุมชน” (Book Bike ) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีนายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เทศบาลนครขอนแก่นได้คว้ามาเป็นปีที่ 2 ปีแล้ว โดยในปี 2551 ได้รับราวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ สำหรับกระบวนงานโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวขอนแก่น และเป็นอีกหนึ่งของกำลังใจให้แก่คนทำงาน

นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ว่า Book Bike ได้เกิดจากหลักคิดและการเข้าถึงการให้บริการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.การดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ เนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ มีชุมชนในพื้นที่ 88 ชุมชน การให้บริการเดิมอาจไม่ทั่วถึง คณะผู้บริหารจึงมีนโยบายเชิงรุกในการนำหนังสือที่ดี มีคุณภาพให้ถึงมือเด็กๆภายในชุมชน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งเทศบาลจะนำหนังสือใส่รถพ่วงข้างไปบริการให้แก่เด็กๆในชุมชนถึงที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำไปกับรถ Book Bike ทำหน้าที่อ่านหนังสือให้ฟังและมีกิจกรรมสร้างสรรค์ไปมอบให้แก่เด็กๆทุกวัน

2.การให้ความสำคัญกับประชาชนและการให้บริการ ในปัจจุบันรถ Book Bike มี จำนวน 2 คัน กว่ารถจะวนมาให้บริการในครั้งต่อไปก็ทิ้งระยะเวลาหลายวัน ทำให้เด็กห่างจากหนังสือ จึงมีแนวคิดในการสร้างมุมหนังสือในชุมชน ( Mini Library ) เพื่อให้เด็กได้มีหนังสือไว้อ่านรอขณะที่รถ Book Bike ไปให้บริการที่ชุมชนอื่น ซึ่งได้จัดชั้นหนังสือไว้บริการที่ศาลาชุมชน หรือบ้านของผู้นำชุมชน หรือชุมชนที่มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมที่จะให้บริการสิ่งเหล่านี้

3.การอำนวยความสะดวก เป็นการให้ความรู้และอบรมผู้นำชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Mini Library กว่า 13 ชุมชน ซึ่งมีชุมชนอาสาที่จะดูแลและให้บริการเรื่องการส่งเสริมอ่านด้วยความสมัครใจมาเป็นพี่เลี้ยงดูแล

สำหรับในหนึ่งปีที่ผ่านมามีเด็ก เข้าใช้บริการยังรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (Book Bike ) จำนวน 2,407 คน จาก 18 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีฐาน 1 ,มิตรภาพ ,หนองแวงตราชู 4 ,โนนหนองวัด 2 ,เทพารักษ์ 5 ,โนนชัย 1 , หนองแวงตราชู , ศรีจันทร์ ,โนนทัน 6 , โนนทัน 8 ,คุ้มวัดกลาง ,หลังสนามกีฬา 2 ,เหล่านาดี 12 ,โนนหนองวัด 1 ,โนนหนองวัด 3 โนนชัย 3 ,แก่นนคร และสามเหลี่ยม 5 คิดเป็น 32 เปอร์เซ็นจากพื้นที่ 88 ชุมชน และมีเด็กเข้าร่วมอบรมโครงการห้องสมุดย่อย (Mini Library) ทั้งหมด 4 รุ่น จำนวน 56 ชุมชน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม462 คน ดังนั้นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้ตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อการวางรากฐานที่มั่นคงไปสู่การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

***********************************

เบ็ญจวรรณ์ /ข่าว /เรียบเรียง
จรินทร์ญา / ตรวจ


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายพีระพล พัฒนพีระเดช

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับมอบรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ การให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ Read the rest of this entry »

Posted in บทความทั่วไป, ศาลหลักเมืองขอนแก่น | Leave a Comment »

คำปรารถของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
“ผมรู้สึกได้ถึง….บารมีของศาลหลักเมืองขอนแก่น ซึ่งได้ดลบันดาลให้ผมและคณะผู้บริหารเทศบาลรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นทุึกคนที่ดำเนินการตั้งแต่คิดที่จะก่อสร้าง ออกแบบการสร้างรวมไปถึงการสร้างจนสำเร็จลุล่วง ในการบูรณะศาลหลักเมือง มูลค่า ๓๕ ล้านบาท ศาลสักการะ จำนวน ๖ ล้านบาท ยอดฉัตรทองคำน้ำหนัก ๙ กิโลกรับ มูลค่า ๘ ล้านบาท” Read the rest of this entry »

Posted in บทความทั่วไป, ศาลหลักเมืองขอนแก่น | Leave a Comment »

คำปรารถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมื่อสามปีที่แล้ว มีข่าวที่น่ายินดีของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ได้บรรจุแผนการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองขอนแก่นเป็นวาระเร่งด่วน ว่าไปแล้วผู้ที่มาไหว้สักการะาลหลักเมืองขอนแก่นจำนวนมากล้วนแต่เป็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดขอนแก่นซึ่งปีหนึ่งมีประเพณีที่ต้องเซ่นไหว้ศาลหลักเมืองไม่น้อยกว่า ๔ พิธี เช่น ตรุษจีน สาร์ทจีน ฯลฯ Read the rest of this entry »

Posted in บทความทั่วไป, ศาลหลักเมืองขอนแก่น | Leave a Comment »

คำปรารภของประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น

ร่างกาย จิตใจ
หลอมรวมกันเป็น “คน”
ร่างกาย เจ็บไข้ หมอ รักษา
จิตใจ อ่อนล้า Read the rest of this entry »

Posted in บทความทั่วไป, ศาลหลักเมืองขอนแก่น | Leave a Comment »

คำปรารภผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

คำปรารถของ นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นับตั้งแต่ที่ผมได้ยินมาว่า ประชาชนชาวขอนแก่นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันปรับปรุงศาลหลักเมืองขอนแก่น Read the rest of this entry »

Posted in บทความทั่วไป, ศาลหลักเมืองขอนแก่น | Leave a Comment »

คำปรารภของเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

คำปรารภของ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

          ในวโรกาสที่เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับทางหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้ิจัดทำโครงการบูรณะพัฒนาศาลหักเมืองขอนแก่นที่ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์จัดตั้งเป็นหลักบ้านหลักเมืองมาแต่โบราณนานปีทำให้เครื่องทัพพสังขรณ์ให้มั่นคงและเป็นสง่าสวยงามสมกับนามว่า “นครขอนแก่นเมืองหลักของภาคอีสาน” Read the rest of this entry »

Posted in บทความทั่วไป, ศาลหลักเมืองขอนแก่น | Leave a Comment »

เสาหลักเมือง

Posted by uemkkmuni บน ธันวาคม 24, 2009

เสาหลักเมืองขอนแก่น (จำลอง)

เสาหลักเมืองขอนแก่น (จำลอง)

เสาหลักเมืองขอนแก่น

เสาหลักเมืองขอนแก่น

เสาหลักเมืองขอนแก่น

เสาหลักเมืองขอนแก่น

สดุดีศาลหลักเมืองขอนแก่น

(โคลงสอง)
          ศรี ศรี เสาวภาพแพร้ว                    คือ มิ่งมณฑปแก้ว
ปู่เจ้าจอมเมือง                                       แลนา
          เรืองเรืองรัศมิ์จำรัสหล้า                  ดั่งพิมานมิ่งฟ้า
เลิศล้ำลอยโพยม                                   มานา
          แลประโลมโลกแล้ว                      ทิพย์พิมานเมืองแก้ว
ปู่เจ้าสถิตทรง                                        แลนา
          ถ้วนทุกองค์เทพไท้                       มาประทานพระเดชให้
ปู่เจ้าจอมนคร                                        แลนา
          คุ้มขอนแก่นเมืองแก้ว                    รุ่งเรืองเลอเลิศแล้ว
แหล่งหล้าแดนอีสาน                               แลนา
          ดลบันดาลเดชแผ้ว                       ดัลเภทภัยให้แคล้ว
บ่ข้องเคืองเข็ญ                                     แลนา
          ร่มเย็นบุญปู่เจ้า                            แผ่เดชปกเกศเกล้า
อยู่คุ้มครองเมือง                                    แลนา
          รุ่งเรืองเลอเลิศแล้ว                       ขอนแก่นคือแก่นแก้ว
แก่นไท้ แก่นธรรม                                   แลนา
          ด้วยเดชอำนาจกล้า                       เจ้าหลักเมืองหลักกล้า
เลิศล้ำฤทธี                                           แลนา
          เป็นศรีบึงศรีบ้าน                          เทพสถิตอยู่ล้าน
อยู่ล้อมอารักขา                                     แลนา
          ชนบูชาปู่เจ้า                               อยู่ปกเกศปกเกล้า
อยู่คุ้มครองนคร                                     แลนา
          ประสิทธิพรประเสริฐให้                  ชาวขอนแก่นจงได้
สุขยิ่งยืนนาน                                        แลนา
          อีกบันดาลพระเดชให้                    ภูมิพลกษัตริย์ไท้
เลิศด้วยพระบารมี                                  แลนา
          ทรงเป็นศรีกษัตริย์แก้ว                  ผ่องพระคุณเพริศแพร้ว
กว่าล้านมณีฉาย                                   แลนา
          ถวายบังคมธิราชไท้                     ศาลเจ้าพ่อถวายไว้
แด่เบื้่องบาทยุคล                                  แลนา
          ขอกุศลบันดลให้                         ถ้วนแผ่นดินจงได้
สุขซึ้งเกษมศานต์                                 นิรันดร์เทอญ ฯ  

คณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น
(นายทวีผล  หาญประเสริฐ : ร้อยกรอง)

Posted in ศาลหลักเมืองขอนแก่น | Leave a Comment »